Federatie

Sedert een aantal jaren is er regelmatig overleg geweest tussen een aantal gemeenschapshuizen in de gemeente Heerlen.

Dit overleg functioneerde onder de naam platvorm-overleg Gemeenschapshuizen.

Medio januari 2007 heeft dit overleg geresulteerd in de oprichting van de Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen, met als doel te komen tot een gezamenlijke belangenbehartiging voor de aangesloten gemeenschapshuizen.

Bezoek hier de website